torsdag 27. mai 2010

Stemningsbilder fra hagen i dag


Foto: Hjemfor4

Det har vært en hard vinter, og en del av hagen har fått hard medfart, mens mye har klart seg og kommer opp og ut på ny frisk. Vi prøver å holde en enkel utforming med enkelt vedlikehold. Vi har hekk rundt det meste av tomten, og bedene våre er stort sett prydgress eller vintergrønt, foreløpig lite med blomster. Vi har i tillegg en del krukker med ulike trær og vintergrønt. Det store bedet med prydgress og bambus har fått duk, men mangler å bli fylt med elvestein. Dette blir sesong 4 i hagen, og den er stadig i utvikling.
Posted by Picasa